Καβαλα / Kavala


Municipality of KAVALA / Δήμος ΚΑΒΑΛΑΣ
Municipality of ELEFTHEROUPOLI / Δήμος ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Municipality of ELEFTHERON / Δήμος ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Municipality of THASSOS / Δήμος ΘΑΣΟΣ
Municipality of ORFANI / Δήμος ΟΡΦΑΝΟΥ
Municipality of PAGGAIO / Δήμος ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Municipality of PIEREON / Δήμος ΠΙΕΡΕΩΝ
Municipality of FILIPPI / Δήμος ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Municipality of KERAMOTI/ Δήμος ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
Municipality of OREINOU / Δήμος ΟΡΕΙΝΟΥ
Municipality of CHRYSOUPOLI / Δήμος ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
 
More Information
Περισσότερες Πληροφορίες 

 

Property Code Index: Each property has a 7 alfa/numeric code (XXX000x). XXX indicates location, 000 indicates property number and x indicates type of property.
Κωδικός Ιδικτησιών: Κάθε ιδιοκτησία έχει 7 κωδικούς. Το ΧΧΧ δηλώνει τοποθεσία, το 000 δηλώνει τον νούμερο και το x δηλώνει τον τύπο.
XXX000a
APPARTMENT/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
XXX000l
LAND/ΟΙΚΟΠΕΔΑ
XXX000h
HOUSE/ΣΠΙΤΙΑ
XXX000v
VILLA/ΒΙΛΛΕΣ
XXX000b
BUSSINESS/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
XXX000m
MISC/ΔΙΑΦΟΡΑ

Municipality of KAVALA / Δήμος ΚΑΒΑΛΑΣ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ

Municipality of ELEFTHEROUPOLI / Δήμος ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ

Municipality of ELEFTHERON / Δήμος ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ

Municipality of ORFANI / Δήμος ΟΡΦΑΝΟΥ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ


Municipality of PAGGAIO / Δήμος ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ


Municipality of PIEREON / Δήμος ΠΙΕΡΕΩΝ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ


Municipality of FILIPPI / Δήμος ΦΙΛΙΠΠΩΝ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ


Municipality of KERAMOTI/ Δήμος ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ


Municipality of OREINOU / Δήμος ΟΡΕΙΝΟΥ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ


Municipality of CHRYSOUPOLI / Δήμος ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 Click on the property code below of the property you wish to view/Κάντε κλικ στις ιδιοκτησίες που θέλετε να δείτε
 None at Present
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP/ΠΑΝΩ